Kunnskapsfilm

Om Kunnskapsfilm

kunnskapsfilm.no er Snöballs nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Hver serie består av filmer med tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.

 

Nyhetsbrev

Registrer e-postadressen din og få tilsendt nyhetsbrev fra Kunnskapsfilm om nye filmer som har kommet eller filmer vi er i gang med å produsere.

[chimpy_lite_form]

 

Filmserier som kommer

Hudpleie Vg2 og Vg3 (våren 2016, 10 filmer)

 

Fleksibel bruk av nettstedet

Dere kan velge én film eller alle, i den rekkefølge dere ønsker. På den måten kan filmene og de tilhørende ressursene brukes fleksibelt. Filmene og de tilhørende ressursene kan f.eks. brukes som:

  • introduksjon til et temaet
  • innlæring eller repetisjon av viktige begreper
  • som læringsressurser for én skoletime, det vil si at elevene kan se en film, svare på spørsmål til filmen, utfør praktiske oppgaver og bruke lenker for utdypende informasjon
  • ressurser i prosjekt- eller gruppearbeid
  • et supplement til læreboka når elevene arbeider individuelt
  • oppsummering av tema

 

Oppgaver og ressurser

Til hver film er det laget oppgaver, forslag på ressurser til videre lesning og henvisning til læreplaner.

Det er laget tre typer oppgaver. Oppgaver før filmen har som hensikt aktivere elevenes forkunnskaper slik at de er forberedt og motivert til å se filmen. Oppgaver til filmen skal bidra til at elevene arbeider med sentrale begreper, trekker ut, bearbeider og reflekterer over innholdet i filmen. Fordypningsoppgaver gir elevene muligheter til å jobbe videre med stoffet og trekke inn mer faglig informasjon. En del av disse oppgavene kan også gjennomføres som diskusjoner i grupper eller hel klasse. At elevene gjør forarbeid og etterarbeid til filmene, vil gi større læringseffekt i forhold til om de bare ser på filmene. Oppgavene er ment som forslag. Føy gjerne til egne spørsmål som passer bedre til det undervisningsopplegget klassen er i gang med.

Under ressurser finner du lenker som kan være nyttige ved arbeid med fordypningsoppgavene.

 

Creative Commons

Noen av våre filmer er lisensiert under Creative Commens-lisensen CC BY-NC-ND 3.0. Det vil si at du kan dele filmene med andre, så lenge du navngir Snöball Film som opphavsmann, ikke bruker materialet i kommersiell sammenheng og ikke bearbeider materialet. Oppgaver og tilhørende ressurser er ikke lisensiert under Creative Commons.

Statistikk

Vi har lagt til gammel statisikk for en del filmserier som har ekstistert før kunnskapsfilm.no ble opprettet. Derfor er visningstallene ofte større på kunnskapsfilm.no, enn det tallene viser bare fra vimeo-kanalen.

Kontakt oss

Nettstedet er under kontinuerlig utvikling, og vi tar gjerne imot innspill fra dere som bruker nettstedet. Dersom du har forslag og idéer til filmer eller annet innhold, er vi taknemlige for å få dette tilsendt på epost.

Ansvarlig redaktør

 

Mari Finnestad
mari.finnestad@leidar.com