Kobling B

Velkommen til Kobling B! Her finner du hele læreverket med tilhørende filmer, elevopplegg, oppgaver, quiz og lærerressurser.

Ressurser

Kaptittel 1 – Introduksjon til programmering

Introduksjon                                                                      bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 2 – Innovasjonsmetoden

Opplegg 1 – Introduksjon                                               bokmål pdf   bokmål pptx    nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 2 – Celler                                                           bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx    lydfil

Opplegg 3 – Drivhuseffekten                                         bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 4 – Energiformer og – overganger                 bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 3 – Modellering med Geogebra

Lineær modellering                                                        bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Ikke-lineær modellering                                                 bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 4 – Lineær modellering i naturfag og matematikk (8. trinn)

Introduksjon                                                                    bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 5  – Massetetthet og periodesystemet       bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 6 – Friksjon og omforming av energi          bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 7 – Solenergi                                                   bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 8 – Formler, likninger og fart                        bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 5 – Musikkopplegg

Opplegg 9 – Rytme                                                         bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 10 – Lyd og lydbølger                                    bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 11 – Toner og frekvens                                 bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 6 – Tegne geometriske former med programmering

Opplegg 12 – Introduksjon                                           bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 13 – Sirkler, kuler og naturressurser           bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 14 – Volum for ulike geometriske former  bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 15 – Matematiske mønster.                         bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 7 – Forsøk, simuleringer og sannsynlighet

Opplegg 16 – Sannsynlighet og representasjoner  bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 17 – Uniform sannsynlighet                        bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 18 – Antall mulige kombinasjoner             bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 19 – Sannsynlighet og valgtre                    bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Kapittel 8 – Statistikk og sentralmål

Opplegg 20 – Introduksjon                                         bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 21 – Frekvenstabell og sektordiagram     bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 22 – Statistikk og diagrammer.                  bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 23 – Statistikk og «fake news»                    bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 24 – Statistikk og spredningsmål              bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 25 – Statistikk i natur- og samfunnsfag   bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 9 – Modellering og statistikk

Opplegg 26 – Laste ned data fra SSB                       bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 27 – Personlig økonomi                              bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 28 – Statistikk og korrelasjon                    bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 10 – Naturfag og ikke-lineær modellering

Opplegg 29 – Varme, isolasjon og energieffektivitet     bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 30 – Populasjoner og populasjonsvekst          bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 31 – Vaksiner og immunforsvar                        bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 32 – Forbrenningsreaksjoner.                            bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 11 – Kunst og håndverksopplegg

Opplegg 33 – Geriljabroderi                                                bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 34 – Lag en teknologisk 17. mai fane.             bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 35 – Vaksiner og immunforsvar                        bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

Kapittel 12 – Introduksjon til Pythonprogrammering

Opplegg 33 – Geriljabroderi                                                bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 34 – Lag en teknologisk 17. mai fane.             bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

Opplegg 35 – Vaksiner og immunforsvar                        bokmål pdf   bokmål pptx   nynorsk pdf   nynorsk pptx   lydfil

 

 

Til læreren: