Kunnskapsfilm

Bli med inn i øyet

Beskrivelse

Filmserien «Bli med inn i øyet» består av 8 korte filmer. Filmene beskriver hvordan det friske øyet fungerer og hvordan ulike former for synshemning påvirker synsevnen vår.

Serien er produsert med støtte fra Extra-stiftelsen.