Kunnskapsfilm

Boligblokka

Boligblokka

Beskrivelse

Boligblokka består av 4 filmer og tilhørende ressurser om likestilling og kjønnsroller. Hver
film har en varighet på 8-10 minutter og vi møter ungdommer i ulike situasjoner knyttet til
familiehverdagen, utdanningsvalg og arbeidsliv.

Målgruppen for filmene er elever på ungdomstrinnet i grunnskolen. Filmene og de tilhørende
ressursene dekker kompetansemål for fagene samfunnsfag, RLE, norsk, utdanningsvalg og
naturfag.