Kunnskapsfilm

Geofag

Beskrivelse

En filmserie om feltarbeid i geofag med eksempler fra hydrologi, meteorologi, geologi og naturkatastrofer. Fagpersoner fra de ulike fagområdene demonstrerer feltaktiviteter, beskriver observasjoner og forklarer hva vi ser. Det er utstrakt bruk av grafikk i filmene som hjelper til å illustrere viktige faglige poenger. Hovedmålgruppen for filmene er lærere og elever som tar geofag i vgs og naturfaglærere i grunnskolen.

Serien er supplert med to filmer om naturfare.