Kunnskapsfilm

Fokus samfunnsfag

Beskrivelse

Dette er en filmserie (10 filmer) som tar opp ulike temaer i samfunnsfag på videregående skole nivå.
Filmen ble opprinnelig produsert for å supplere læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).
De ulike filmene tilhører forskjellige kapitler i læreverket og vil fungere best som triggerfilmer i forkant av et nytt emne.