Kunnskapsfilm

Forsker? Wow!

Beskrivelse

Er du nysgjerrig? Har du lyst til å skape noe som kan bety en forskjell for mange. Kanskje du drømmer å utvikle nye medisiner eller banebrytende nye produkter? Forskeryrket er en mulig karrierevei og kan være noe for deg. Verden står ovenfor en lang rekke utfordringer som krever stor forskningsinnsats. I denne serien møter du fire spennende forskere fra vidt forskjellige forskningsfelter. Kanskje det du interesserer deg for kan bli et forskeryrke?
Alt kan forskes på!