Kunnskapsfilm

Japansk grammatikk

Beskrivelse

Denne filmserien om japansk språk og grammatikk består av 10 animasjonsfilmer. Filmene passer best for elever på programfag eller fellesfag Japansk nivå II i videregående skole som et supplement til annen undervisning, enten som introduksjon eller oppsummering av det aktuelle tema.

Filmene har fokus på følgende tema:

1.   Kortform av verb
2.   Kortform av adjektiv og substantiv
3.   Potensialverb
4.   Mengde og antall
5.   Sannsynlighet
6.   Setningsbindere
7.   Relativsetninger
8.   Hvordan brukeと思います
9.   Gjenfortellinger og sitater
10. Å sammenligne

Til hver film er det utviklet et sett med oppgaver. Oppgavene kan løses digitalt på https://japansk-grammatikk.no/

Filmene finnes også i tekstet utgave.