Kunnskapsfilm

Klimafilm

Klimafilm

Beskrivelse

Nyhet! Klimafilm er nå tilgjengelig med støttespråk.
Filmer og oppgaver er tilgjengelig på engelsk, sorani, kurmanji, arabisk og somali, samt oppgaver også på nynorsk. Språkressursene er tilgjengelig i rullegardinmenyen og som pdf under hver film .

Hvordan endrer klimaet seg? Kan vi stole på klimaforskere? Hvilke tiltak virker, og hvordan kan vi tilpasse oss? Klima er et stort og viktig tema som spenner over et vidt spekter av fag. Samfunnet vil få mange utfordringene knyttet til klimaendringer, og alle vil bli berørt på en eller annen måte. Det er derfor viktig med kunnskap og engasjement om klima og klimaendringer.

Klimafilm.no består av filmer og tilhørende ressurser med oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klima. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og har et tydelig tema. Filmserien danner tilsammen et helhetlig bilde av fagfeltet. Filmene er dubbet på kurmandji, sorani, arabisk og somali som støttespråk for minoritetspråklige elever. Det finnes også engelsk versjon.

Målgruppen er elever og lærere på ungdomstrinnet og videregående skole. Filmene og de tilhørende ressursene dekker kompetansemål for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi, teknologi og forskningslære (ToF), norsk og KRLE.