Kunnskapsfilm

Korrupsjon

Beskrivelse

Korrupsjon er en serie på 3 korte filmer. Sentralt i hver film er en samtale mellom to karakterer der vi forstår at det er noe korrupt som foregår. Målet er at seeren skal bli trigget og nysgjerrig og filmene ønsker å åpne for diskusjon rundt grensene for hva som er korrupsjon. Filmene handler om korrupsjon i et norsk selskap i et internasjonalt miljø, om varsling og om korrupsjon i kommune-Norge.

Hver film er frittstående, men karakterene vi møter i samtalene går i ”stafett” mellom de ulike episodene, det vil si at vi følger en av karakterene over i neste episode. Stilen på filmene er drama med et element av thriller.