Kunnskapsfilm

Kraftskolen

Beskrivelse

Kraftskolen er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren.

Læringsressursen består av 20 korte filmer om energi, oppgaver, quiz, oversikt over aktuelle kompetansemål og lenkesamlinger.