Kunnskapsfilm

Nordiske språk

Beskrivelse

I denne filmserien kan du se korte filmer om nabospråkene dansk, norsk og svensk. Du kan  lære om likheter og forskjeller mellom språkene, få kjennskap til typiske ord og utrykk for hvert språk og få lytteforståelse av dansk, svensk og norsk tale.

Bli med inn på nordisk tivoli da vel!