Kunnskapsfilm

Norsk for yrkesfag

Beskrivelse

Dette er en serie på tre filmer som egner seg til bruk i undervisning i faget norsk på yrkesfag, videregåedne skole – nivå.
Filmen ble opprinnelig produsert for å supplere læreverket Norsk for Yrkesfag 1 & 2 (Aschehoug forlag).