Kunnskapsfilm

Polarskolen

polarskolen

Beskrivelse

Polarskolen er et filmbasert undervisningsprosjekt med utspring i Det Internasjonale Polaråret.  Filmene viser polarforskning og forskningens betydning for moderne miljøforståelse. Filmene er utviklet med basis i forskerfilm tatt opp av forskere gjennom det Internasjonale Polaråret. Materialet er tilgjengeliggjort for prosjektet gjennom Norges Forskningsråd.