Kunnskapsfilm

Restaurant- og matfag

Beskrivelse

Dette er en filmserie om grunnleggende fagbegreper for Vg1 restaurant- og matfag. Filmenes har en lengde på 7-10 minutter, og hver film tar for seg ca. 10 begreper. Til filmene er det utviklet begrepslister, spørsmål, praktiske oppgaver, lenker og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Resursen er aktuelle i forhold til mange kompetansemål i læreplanen for Vg1 restaurant- og matfag. Filmene handler om ulike måter å tilberede råvarer, hygiene, oppbevaring av mat, avfallshåndtering, helse og sykdommer, næringsstoffer, mål og vekt. Filmene er også relevante for bruk innen voksenopplæring og i lærebedrifter.

 

Ressurser for flerspråklige elever

Filmene er utviklet spesielt for flerspråklige elever. Filmene har et rolig tempo og tydelige forklaringer av begreper og arbeidsoppgaver. I tillegg er filmene tekstet på arabisk, somali, tyrkisk, kurdisk (sorani) og engelsk.