Kunnskapsfilm

Samfunnsøkonomi

Beskrivelse

Samfunnsøkonomi inneholder filmer som framstiller samfunnøkonomiske problemstillinger på en enkel måte. Dette er et fag med to sider.  Økonomidelen inneholder matematiske modeller, som raskt blir for kompliserte for de aller fleste av oss. Derfor stopper vi ofte opp der,  dessverre. For når du går inn i samfunnsdelen av faget, altså hva modellene prøver å finne ut av og lage systemer for, så ser man hvor relevant dette komplekse faget er i forhold til å forstå politikk og generell samfunnsutvikling.  Alle bør kunne litt samfunnsøkonomi.

Hovedelen av nettstedet er filmer som presenterer Nobelprisvinnere i økonomi, ialt 8 filmer,  inkludert siste års vinner.  Det vil komme en film hvert år framover om nye vinnere.  I tillegg finner du en film om hvordan Norges Bank fastsetter styringsrenten.  Målgruppen er allmennheten, studenter og lærere innen økonomiske fag. Vi jobber med å utvide samlingen med flere temaer.