Kunnskapsfilm

SMART

Beskrivelse

Hvordan kan smarte arbeidsklær forbedre sikkerheten til fiskere? Hva slags teknologi kan hjelpe eldre til å klare seg lenger i eget hjem? Hvordan kan en liten satellitt bidra til å overvåke skipstrafikken i norske farvann? Det finnes mange smarte forskningsprosjekter i Norge som løser dagsaktuelle utfordringer og bruker framtidsrettet teknologi. Her får du en smakebit på noen av dem.

SMART er en filmserie om spennende teknologi- og forskningsprosjekter i realfag. En typisk film presenterer et produkt, hvordan produktet ble utviklet og hvilken samfunnsnytte produktet har. Målgruppen for filmene er elever, lærere og allmennheten.

Filmene skal

  • vekke engasjement og nysgjerrighet og gi faglig forståelse i realfaglige tema
  • gi innblikk i arbeid ved forskningsinstitusjoner og bedrifter
  • gjøre undervisningen mer relevant og praksisnær
  • være rekrutteringstiltak for realfaglige yrker og studier
  • gi inspirasjon til elevenes egne prosjekter

Med filmserien ønsker vi å vise aktuell og framtidsrettet teknologi og forskning innen fagområder som for eksempel romfart, materialteknologi, nanoteknologi og velferdsteknologi.

Filmene og oppgavene i SMART-serien er spesielt tilpasset faget teknologi- og forskingslære på videregående skole. Men filmene er også aktuelle for naturfag og valgfagene teknologi i praksis og forskning i praksis på ungdomstrinnet, naturfag Vg1, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2 og fysikk 1 og 2 i videregående skole.