Kunnskapsfilm

Svartelistet!

Hagelupin

Beskrivelse

Dette er en filmserie om svartelistede arter i Norge. Foreløpig har vi laget en film om hagelupiner, men etterhvert ønsker vi å bygge ut serien med filmer om flere arter. I tillegg vil vi lage en overbyggende film som skal handle generelt om svartelisten.

Totalt er det påvist 2320 fremmede arter i Norge. 1314 av disse er risikovurdert og 217 arter er vurdert til å utgjøre en svært høy eller en høy økologisk risiko. Disse er listet i Norsk svarteliste 2012. Vi kan si at svartelista er en oversikt over fremmede arter som utgjør en risiko for det biologiske mangfoldet i Norge.