Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Atomenergi

83,677 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Atomenergi er energi lagret i atomkjernene. Spalting av atomkjerner frigjør kolossale mengder energi og varme. Varmen fordamper vann. Damptrykket som da oppstår driver en dampturbin som igjen driver en generator. Denne generatoren produserer strøm. Slik sett kan et atomkraftverk sies å være et avansert dampkraftverk.
Råstoffet er anriket uran, et stoff som også brukes i atomvåpen. Derfor er kjøp og salg av uran strengt regulert. Thorium er et alternativt råstoff som det finnes mye av, blant annet i Norge og India.
Et atomkraftverk produserer også høyradioaktivt avfall. Hvordan kan dette farlige avfallet lagres på en forsvarlig måte?