Kunnskapsfilm

Nordiske språk > Dansk

14,077 visninger

Serie: Nordiske språk

Beskrivelse

I dansk er det større forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives enn tilsvarende i svensk og norsk. Johannes tar i filmen for seg noen særtrekk ved dansk uttale, for eksempel forkortning av lyder og støt. Forkortning av lyder kan være at endelsen blir utelatt (kan blir til ka´) eller at lyder inne i ordene forkortes (siger blir til  si´r). Dansk er alene i Norden om å ha det såkalte støt, et lydfenomen som kan være vanskelig både å uttale og å høre.