Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Effekt

75,127 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Et sentralt begrep innenfor temaet energi er effekt. Effekt er et mål på hvor fort energien overføres, nærmere bestemt energibruk (arbeid) per tid og måles i watt. Spørsmål som utdypes i filmen er: Hva vil det si at noe har lav eller høy effekt? Hvordan måler vi effekt? Hvorfor heter måleenheten for effekt Watt?