Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Energi fra havet

27,485 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Bølger er energi som transporteres langs vannets overflate. Verdens første fullskala bølgekraftverk ligger i Portugal. Undervannsmøller og turbiner kan utnytte bevegelsesenergien i havstrømmer og i forskjellen mellom flo og fjære. I saltkraftverk skaper man strøm av energien som frigjøres når ferskvann strømmer mot saltvann. Havet kan i fremtiden bli en viktig kilde til ren og fornybar energi.