Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Energi og klima

179,672 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Klimaet på kloden vår er i endring. Den globale temperaturen øker, polene smelter, havnivået stiger, vind og havstrømmer blir mer uforutsigbare. Det er ikke første gangen i jordens historie at klimaet er i endring, men det nye er at det er vi mennesker som mest sannsynlig forårsaker endringene. Verdenssamfunnet har som mål at gjennomsnittstemperaturen ikke skal stige mer enn to grader. Hva må til for at dette målet skal nås? Hva kan stater gjøre for å redusere utslippene av klimagasser? Hva kan enkeltmennesket gjøre?