Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Fossile brensler

95,256 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av elektrisitet og drivstoff for transportmidler som biler, båter og fly. I dag tyder forskningsresultater på at CO2-utslippene knyttet til forbruket av fossile brensler fører til klimaendringer. Hvordan kan utslippene av CO2 fanges eller reduseres?