Kunnskapsfilm

Fuck Fossils – En fremtid du ikke vil ha > Generasjonsurettferdighet

  • Produksjonsår: 2017

193 visninger

Beskrivelse

I denne filmen ser du hva generasjonsurettferdighet er. Din generasjon må gjøre kjempekutt i utslipp av klimagasser, fordi foreldregenerasjonen ikke har giddet å kutte litt. Din generasjon får klimaproblemene. Foreldregenerasjonen har skapt dem.
Vil du vite mer?
Vil du gjøre noe?