Kunnskapsfilm

Svartelistet! > Hagelupiner

2,831 visninger

Beskrivelse

Hagelupiner er en fremmed art i Norge som truer det biologiske mangfoldet. Arten har stor utbredelse i Norge og finnes i alle landets fylker. Lupiner har små rotknoller med nitrogenbindene bakterier. Bakteriene tar nitrogen direkte fra lufta og lager gjødsel (ammoniakk eller nitrat) som lupinene kan nyttegjøre seg. Dette gir lupinene et stort konkurransefortrinn og gjør at den lett kan vokse i næringsfattig jord. Lupiner vokser derfor ofte i veikanter hvor den konkurrerer ut arter som prestekrage, blåklokke, dragehode og klåved.  Dette er spesielt problematisk for klåved og dragehode som begge er utrydningstruede. Statens Vegvesen har en handlingsplan for fremmede arter og arbeider bevisst med å hindre spredning av lupiner i veikanter.