Kunnskapsfilm

Jordens lunger > Hvordan virker REDD+?

1,846 visninger

Beskrivelse

Det er et viktig mål å få REDD+ inkludert i en ny global klimaavtale. Et annet mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra skogsektoren i utviklingsland så raskt som mulig, allerede før en ny klimaavtale er på plass. Et tredje mål er å bevare naturskog for dens gode evne til å lagre karbon, og for å bevare mangfoldet av arter og genressurser, økosystem-tjenester og livsgrunnlaget til mennesker som lever i og av skogene. En overordnet målsetning for satsningen, i tillegg til klimamålene, er å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland.