Kunnskapsfilm

Klimafilm > Klimaforskning

5,181 visninger

Serie: Klimafilm

Beskrivelse

I klimaforskningen brukes kunnskap fra mange fagområder, for eksempel kunnskap om endringer av CO2-innhold i atmosfæren og havets evne til å ta opp CO2. For å få den fulle oversikten sammenstiller FNs klimapanel kunnskapen i store rapporter, slik at politikerne kan få et grunnlag for å bestemme klimapolitikken. I arbeidet med å forutsi hvordan klimaendringene vil bli flere hundre år fram i tid, bruker klimaforskere klimamodeller. Men det er flere usikkerhetsmomenter i klimamodellene, blant annet hvor store de framtidige utslippene kommer til å bli. Derfor blir det umulig å lage helt nøyaktige klimaprognoser. Hvordan skal vi håndtere usikkerheten i klimaforskningen? Kan vi stole på prognosen som klimaforskerne lager? Har FNs klimapanel alltid rett?