Kunnskapsfilm

Klimafilm > Klimatilpasning i Norge

5,511 visninger

Serie: Klimafilm

Beskrivelse

Klimaet er i endring på grunn av global oppvarming. For Norges del vil det i hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Det er fire samfunnsområder som vil bli spesielt utsatt for klimaendringene: bygg og anlegg, vann og avløp, samferdsel og landbruk. For å være best mulig rustet for framtida er det derfor viktig med tilpasning til klimaendringene og dette bør være en integrert del av samfunnsplanleggingen.