Kunnskapsfilm

Klimafilm > Klimatilpasning i Sør-Afrika

1,533 visninger

Serie: Klimafilm

Beskrivelse

Klimaendringene vil påvirke mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden. Mest utsatt er lavtliggende områder, øysamfunn, Arktis og tørkerammede områder i Afrika. Og i disse områdene er det ofte de fattigste menneskene som er mest utsatt. eThekwini kommune i Sør-Afrika har gjennomfør et omfattende klimatilpasningsprosjekt som samtidig er med på å forbedre levestandarden til befolkningen. Dette er ett av mange eksempler på klimatilpasning rundt omkring i verden som vi kan lære mer av.