Kunnskapsfilm

Kraftskolen > Lavkvalitetsenergi

87,508 visninger

Serie: Kraftskolen

Beskrivelse

Noen energiformer er anvendelige og kan lett omdannes til en annen energiform. Disse energiformene har høy energikvalitet. Andre energiformer er mindre anvendelige og har lav energikvalitet. Geotermisk energi, også kalt geoenergi eller jordvarme, er et eksempel på en energiform med lav kvalitet.
Det er særlig vulkanske områder som har de største geotermiske ressursene, slik som Island, Tyrkia og Japan. Den geotermiske energien kan brukes direkte til oppvarming av bygninger, drivhus og svømmebasseng. Geotermisk energi kan også brukes til produksjon av elektrisitet, for eksempel ved at damp som trenger opp av jorda driver turbiner.