Kunnskapsfilm

Nanoteknologi > Løsninger for energi og miljø

4,160 visninger

Beskrivelse

Det moderne samfunnet er basert på bruk av fossilt brensel. Olje. Kull. Gass. Energikilder som forurenser og som ikke er fornybare. Bruken av disse energikildene må bli mer miljøvennlig, og de fornybare energikildene, som sol, vind og vann, må gjøres mer effektive. Nanoteknologi blir et viktig verktøy for å løse framtidens energiutfordringer. Det meste er fortsatt uprøvd. Nye generasjoner med forskere får store og spennende utfordringer når de skal lage morgendagens energiløsninger – med nanoteknologi.