Kunnskapsfilm

Filmlys og filmlyd > Lydopptak: Intervju ute og inne

180 visninger

Serie: Filmlys og filmlyd

Beskrivelse

Skal man gjøre et intervju innendørs og man ikke har tilgang på et stille rom, er det viktig å identifisere mulige støykilder. Er det for eksempel mulig å slå av vifter og elektriske maskiner i forkant av opptaket?
Hvordan kommuniserer lydteknikeren og fotografen for å unngå at bommen kommer i bildet, og hvordan unngå at skygge fra bommen blir synlig i bildet?
Utendørs gjelder mye av det samme som innendørs. Dersom man ikke klarer å få bort en støykilde, kan det være en løsning å ta lydkilden med i bildet. På alle opptak er det lurt å ta minst ett minutt atmosfærelyd (kontentum) fra opptaksstedet. Det vil ofte komme godt med i klippen.