Kunnskapsfilm

Filmlys og filmlyd > Lyssetting: Intervju ute og inne

402 visninger

Serie: Filmlys og filmlyd

Beskrivelse

Skal man gjøre et intervju innendørs og man ikke har tilgang på et stille rom, er det viktig å identifisere mulige støykilder. Er det for eksempel mulig å slå av vifter og elektriske maskiner i forkant av opptaket?
Den mest grunnleggende lyssettingen er den som kalles tre punkts lyssetting med hovedlys, baklys og fyll-lys. I denne filmen demonstreres tre punkts lyssetting i intervjusituasjoner både inne og ute.
Hovedlyset er sterkest og er det lyset som gir form. Det skal belyse den ene siden av intervjuobjektets ansikt og rundt halvparten av den andre side. Baklyset skaper dybde og skiller intervjuobjektet fra bakgrunnen. Fyll-lyset er det svakeste lyset. Oppgaven til fyll-lyset er å lyse opp de mørke partiene og kontrollere kontrastene.
Hva gjør man hvis man ikke har filmlamper tilgjengelig? Da kan man bruke naturlige lyskilder, for eksempel lyset fra vinduet, en reflektor og en helt vanlig kontorlampe. Dette blir det gitt eksempel på i filmen.