Kunnskapsfilm

Filmlys og filmlyd > Lyssetting og lydopptak: Én sjanse!

179 visninger

Serie: Filmlys og filmlyd

Beskrivelse

Når man gjør opptak til en dokumentarfilm eller en reality-serie, er det ofte ikke mulig å gjøre flere opptak av en scene. Fotograf og lydtekniker må følge det som skjer. Man har bare én sjanse.
Med denne typen opptakssituasjon blir forberedelser, planlegging og lesing av manus ekstra viktig. Hvilke klær og utstyr bør man ha på seg? Er det mulig med befaring? Kan man utnytte lyskilder på opptaksstedet? Hva ønsker regissøren skal vektlegges i filmen?
På slike dokumentaropptak skifter scenene fort. Da er det helt nødvendig at fotograf og lydtekniker samarbeider effektivt og kommuniserer med hverandre uten å prate.