Kunnskapsfilm

Norge i verden > Forbruk

  • Produksjonsår: 2016

95 visninger

Beskrivelse

Nye forskningsresultater viser at regnskogen i Brasil dør mye hurtigere enn antatt. Dette til tross for omfattende og effektive tiltak for å begrense avskogingen, hvor blant annet Norge har spilt en sentral rolle. Hvordan henger dette sammen? Filmen ser nærmere på hvordan vi som forbrukere bærer et ansvar.