Kunnskapsfilm

Gjenvinningsskolen 2.0 > Sorteringsteknologi for avfall

1,165 visninger

Beskrivelse

Vi moderne forbrukere har flerfoldige behov, og det skaper igjen flerfoldig avfall. Heldigvis er det meste av avfallet gjenvinnbart. Men da må det først sorteres.
«Sorteringsteknologi for avfall» er en film om den viktige rollen teknologien har i materialkretsløpet.