Kunnskapsfilm

Kokk og servitør > Spesialkost

350 visninger

Serie: Kokk og servitør

Beskrivelse

Med regelverket som kom i desember 2014, skal også mat som ikke er pakket inn i emballasje merkes. Dette gjelder blant annet mat som serveres på buffeter eller koldtbord. Også på restauranter skal forbruker få skriftlig informasjon om hvorvidt maten inneholder ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. Det er de 14 ulike allergenene som skal merkes. Det er viktig at man er ærlig i denne sammenhengen da man ikke kan forutsi gjestens grad av allergi og hvilke reaksjoner gjesten kan få.