Kunnskapsfilm

Gjenvinningsskolen 2.0 > Våre kjemiske liv

451 visninger

Beskrivelse

Synes du bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv og muskxylen høres skummelt ut? Dette er stoffer vi omgir oss med hver dag!
«Våre kjemiske liv» er en film om miljøgifter, og hvordan vi kan holde dem i lukkede kretsløp.