Kunnskapsfilm

Sjømat > Verdien av fisk

  • Trinn:
  • Produksjonsår: 2014

297 visninger

Serie: Sjømat

Beskrivelse

Denne filmen tar for seg følgende:

  • verdikjeder
  • reduksjon av svinn
  • bruk av bifangsten
  • ressursutnyttelse og produktutvikling
  • marin ingrediensindustri og verdiskaping
  • den kunnskapsbaserte framtiden