Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm er et nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer. Flere av filmseriene har tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Creative Commons

Filmene er lisensiert under Creative Commens-lisensen CC BY-NC-ND 3.0. Det vil si at du kan dele filmene med andre, men du kan ikke bruke materialet i kommersiell sammenheng og heller ikke bearbeide materialet. Oppgaver og tilhørende ressurser er ikke lisensiert under Creative Commons.

Kontakt oss

Nettressursen Kunnskapsfilm.no er utviklet og initiert av Leidar Norway. Leidar er et fullservice kommunikasjonshus som har et spesielt engasjement for utvikling læringsressurser.

Ressursen ligger fritt og åpent tilgjengelig. Mange av læringsressursene på siden er støttet av Utdanningsdirektoratet. Hvem som står bak finansieringen av hver enkelt serie er tydelig beskrevet under hver filmserie.

Nettstedet er under kontinuerlig utvikling, og vi tar gjerne imot innspill fra dere som bruker nettstedet. Dersom du har forslag og idéer til filmer eller annet innhold, er vi taknemlige for å få dette tilsendt på mari.finnestad@leidar.com.

Ansvarlig redaktør

Mari Finnestad
mari.finnestad@leidar.com