Føkk Fossils II – tipping point

«Føkk Fossils II – tipping point» handler om to ungdommer som er frivillige på en redningsaksjon i Nordsjøen. Året er 2050, og den globale oppvarmingen har steget over 2,5 grader. Det kritiske «tipping point» er nådd, og den globale oppvarmingen vil øke raskere og være irreversibel. I filmen beskrives et scenario der søreuropeere har blitt flyktninger på eget kontinent, og tørke og hetebølger tvinger folk nordover. Murmansk i Russland har blitt et brukbart jordbruksområde, hvor folk fra hele Europa ser håp om en bedre framtid.

Filmen er oppfølgeren til «Fuck Fossils – en framtid du ikke vil ha», som viste et håpefullt scenario hvor verden har klart å kutte utslippene av klimagasser så mye at den globale oppvarmingen ikke blir verre enn 2 grader. Denne oppfølgerfilmen viser derimot hva som vil skje hvis verden ikke kutter utslippene med 6-8 prosent per år, og beskriver at ustoppelige tilbakekoblingsmekanismer er igangsatt. Begge filmene er basert på klimarapporten «En framtid du ikke vil ha» skrevet av Thomas Cottis og er laget med støtte fra Norges Forskningsråd.

Ressurser

Klimarapport av Thomas Cottis: En framtid du ikke vil ha.

Undervisningsopplegg hos NDLA.

Bidragsytere

Faggruppe
Steffen Kallbekken, forskningsleder i Cicero
Thomas Cottis, Høgskolelektor landbruk og klimakunnskap, Høgskolen i Innlandet
Jonny Westernes, produsent
Marianne Kleven, regissør