Japansk grammatikk

Denne filmserien om japansk språk og grammatikk består av 10 animasjonsfilmer. Filmene passer best for elever på programfag eller fellesfag Japansk nivå II i videregående skole som et supplement til annen undervisning, enten som introduksjon eller oppsummering av det aktuelle tema.
Til hver film er det utviklet et sett med oppgaver. Oppgavene kan løses digitalt på https://japansk-grammatikk.no/
Filmene finnes også i tekstet utgave.

Bidragsytere

Faggruppe:

Camilla Jørgensen Ruud, faglærer japansk, Frederik II videregående skole.
Mari Finnestad, regissør, Leidar Norway
Hilde Holmesland, prosjektleder, Leidar Norway
Anders Funderud, redigerer, Leidar Norway
Arne Huse, redigerer, Leidar Norway
Andreas O. Krogsæther, grafiker, Leidar Norway

Referanseskoler:

Frederik II videregående skole

Filmene er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og følger læreplan i fremmedspråk fra fagfornyelsen 2020: https://www.udir.no/lk20/fsp01-02