Korrupsjon

Korrupsjon er en serie på 3 korte filmer. Sentralt i hver film er en samtale mellom to karakterer der vi forstår at det er noe korrupt som foregår. Målet er at seeren skal bli trigget og nysgjerrig, og åpner for diskusjon rundt grensene for hva som er korrupsjon. Filmene handler om korrupsjon i et norsk selskap i et internasjonalt miljø, om varsling og om korrupsjon i kommune-Norge.
Hver film er frittstående, men karakterene vi møter i samtalene går i ”stafett” mellom de ulike episodene, det vil si at vi følger en av karakterene over i neste episode. Stilen på filmene er drama med et element av thriller.