Livsmestring 4. – 7. klasse

Dette undervisningsopplegget inneholder to fiksjonsfilmer som fokuserer på temaene kommunikasjon og utenforskap. Filmene er delt i ulike deler hvor vi får se den samme situasjonen flere ganger, men fra en annens perspektiv. Dette hjelper elevene til å reflekterer rundt hvor ulike opplevelser vi mennesker ofte har, og hvor lett vi kan misforstå hverandre.

De to filmene fokuserer på grunnleggende ferdigheter i sosialt samspill, samt selvfølelse og empati. Dette er sentrale elementer innenfor det tverrfaglige temaet livsmestring. Mandag morgen starter med 11 år gamle Sofie som har klippet av seg det lange håret, og er spent på hva de andre kommer til å si. Etter skolen starter med fire venner som gamer, hvor språkbruken er ganske røff. Til begge filmene er det utviklet en tilhørende lærerveiledning med konkrete råd og oppgaver.

Nynorsk

Til læreren

Opplegget tar sikte på å løfte frem livsmestring i skolen gjennom økt forståelse for hverandre. Filmens innhold reflekterer hvor ulike perspektiver vi mennesker ofte har, og viser hvor lett vi kan misforstå hverandre. Vi ønsker å gjøre elevene oppmerksomme på at kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon, kan påvirke både hvordan den enkelte har det og hvordan vi har det sammen. Materialet kan supplere trening i sosiale ferdigheter, og gi økt forståelse av empati og selvfølelse.

Lærerveiledning_Mandag_morgen
Lærerveiledning_Etter_skolen

Prosjektgruppen

Mari Finnestad  – Regissør – www.kunnskapsfilm.no 
Kristin Grostøl Holen – Førskolelærer og spesialpedagog med spesialisering innen psykososiale vansker. Videreutdanning innen rådgivning, veiledning og kommunikasjonsmetodikk, UiO.
Ane-Marthe Solheim Skar – Postdoktor ved Psykologisk institutt, UiO. Forsker tilknyttet Norsk Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.
Magnus Langseth Kristoffersen – Faglærer i praktiske og estetiske fag med hovedvekt på musikk. Master i spesialpedagogikk. 

Undervisningsressursen er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Nynorsk