Nanoteknologi

Nanoteknologi har blitt et stort og viktig forskningsområde på bare får år og favner i dag om tradisjonelle disipliner som fysikk, biologi, kjemi, elektronikk og materialteknologi. Filmen er finansiert og utviklet i samarbeid med Forskningsrådet gjennom NANOMAT-programmet.

Det moderne samfunnet er basert på bruk av fossilt brensel: olje, kull og gass. Energikilder som forurenser og som ikke er fornybare. Bruken av disse energikildene må bli mer miljøvennlig og de fornybare energikildene, som sol, vind og vann, må gjøres mer effektive. Nanoteknologi blir et viktig verktøy for å løse framtidens energiutfordringer. Det meste er fortsatt uprøvd. Nye generasjoner med forskere får store og spennende utfordringer når de skal lage morgendagens energiløsninger – med nanoteknologi.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen

 1. Hva vet du om nanoteknologi?
 2. Hva tror du nanoteknologi kan brukes til innenfor temaet energi?
 3. Hva er forskjellen på fornybar og ikke-fornybar energi?
 4. Hva tror du menes med begrepet CO2-fangst?
 5. Hva forbinder du med ordet osmose?

Oppgaver til filmen

Filmen forteller om ulike utfordringer knyttet til miljø og energi. Nanoteknologi kan bidra til å løse disse utfordringene på ulike måter.

Fyll ut tabellen nedenfor på bakgrunn av det du har fått vite gjennom filmen. Hva er utfordringene innenfor de ulike områdene, og hvordan kan nanoteknologi være med å forbedre de ulike produktene og prosessene?

Produkter og prosesser Utfordringer i dag Forbedring med nanoteknologi
Førstegenerasjons solceller
Tredjegenerasjons
solceller
Hydrogenlagring
Saltenergiverk

Fordypningsoppgaver

Solceller

 1. Beskriv hovedprinsippene for hvordan dagens solceller virker.
 2. Finn ut hvordan morgendagens solceller, tredjegenerasjon solceller, skiller seg fra dagens solceller.
 3. Hvorfor er kvanteprikker basert på nanoteknologi interessant i framstillingen av solceller?

Hydrogenlagring

 1. Hva menes med at hydrogen er en energibærer og ikke en energikilde?
 2. Hvorfor tror du det knyttes store forhåpninger til hydrogen og hydrogenlagring innenfor energisektoren?
 3. Hvilke tekniske utfordringer er det ved hydrogen som energibærer (lagringsmedium)?
 4. Hvordan kan nanoteknologi bidra til å gjøre hydrogenlagring mer effektiv?

CO2-fangst

 1. Hva er CO2-fangst?
 2. Beskriv hovedprinsippene for CO2-fangst.
 3. Hvordan bidrar nanoteknologi og membraner til å gjøre CO2-fangst mer effektiv?
 4. Hvilke fordeler vil det være for samfunnet med mer effektiv CO2-fangst?

Osmose og saltkraftverk

 1. Beskriv hvordan det skapes energi gjennom osmose.
 2. Hva er hovedutfordringene for å gjøre saltkraftverk til effektive energikilder?
 3. Hvordan kan nanoteknologi bidra til å forbedre osmose-prosessen?

Læreplan

Naturfag Vg1

Energi for framtiden

 • Gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden.
 • Gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden.

Kjemi 2

Materialer

 • Gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til.

Teknologi og forskningslære X og 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Drøfte etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling.
 • Gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning.

Teknologi og forskningslære 2

Forskning, teknologi og samfunn

 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.
 • Drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling.

Samarbeidspartnere

Forskningsrådet