Svartelistet!

Totalt er det påvist 2320 fremmede arter i Norge. 1314 av disse er risikovurdert og 217 arter er vurdert til å utgjøre en svært høy eller en høy økologisk risiko. Disse er listet i Norsk svarteliste 2012. Vi kan si at svartelista er en oversikt over fremmede arter som utgjør en risiko for det biologiske mangfoldet i Norge. Denne filmen handler om en av artene på lista – hagelupiner.

Produksjonsår 2014

Ressurser

Svartelisten 2012 (Artsdatabanken)
Faktaark om fremmede arter (Artsdatabanken)
Artskart (Artsdatabanken)
Fremmede arter i Norge (Artsdatabanken)
Fremmede skadelige arter (Miljødirektoratet)
Fremmede arter (Statens vegvesen)
Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (regjeringen.no)
Fremmede arter (miljolare.no)