Ekstremisme

For de aller fleste av oss er det rent umulig å skjønne hva som driver mennesker til slike ekstreme tanker og gjerninger, at de er villige til å ty til vold – og i verste fall drepe, for sin overbevisning. Men la oss gi det et forsøk, hva er det de kjemper for? Og hvem er egentlig disse ekstremistene? I disse to filmene får vi kjennskap både til religiøs ekstremisme og høyreekstremisme.

Bidragsytere

Filmene er finansiert av Utdanningsdirektoratet (UDIR)

FAGGRUPPEN BAK FILMENE:
Viggo Vestel – sosialantropolog og forsker ved NOVA, OsloMet.
Vestel jobber med det EU finansierte prosjektet «DARE- dialogue about radicalisation and equality», som handler om unge folks holdninger til ekstremisme, der 13 ulike land deltar.
Tarjei Helland – høgskolelektor og stipendiat, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, HiOA
Mari Finnestad – regissør, Leidar.
Hans Munkevik – produsent, Snöball Film

FØLGENDE PERSONER DELTAR I FILMENE:
Yousef Bartho – tidligere religiøs ekstremist.
Jacob Ravndal – ekstremismeforsker, UIO
David Hansen – ekstremismeforsker, KRUS
Linda Noor – leder, Minotenk
Viggo Vestel – ekstremismeforsker, HIO.
Tormod Klovning – seniorrådgiver, Erfaringskompetanse.
Ikhlaque Chan – ungdomsarbeider, Bærum kommune