Hvem er ekstremistene?

Mange er av den oppfatning at en ekstremist er en «dum og uvitende person», gjerne også fattig – som lar seg lokke av en latterlig ideologi til å gjøre hårreisende og brutale handlinger. Men sannheten er mye mer variert enn som så. Mange av dem har en gjennomtenkt ideologi bak handlingene sine og gjerne et sterkt politisk engasjement. Denne filmen reflekterer rundt spørsmålet: Hvem er disse menneskene? Hva er det som motiverer dem? Er det saken de kjemper for eller kan det også være andre grunner til at de er med i ekstremistiske grupper? Kanskje noen av dem bare trenger et sted å høre til?
Denne filmen kan med fordel ses etter film 1, da den krever noen forkunnskaper om høyreekstremisme og religiøs ekstremisme (ekstremistisk islam).

Denne filmen er også tilgjengelig på arabisk, dari, kurmanji, pashto, somali og tigrinja.

Oppgaver

Før visning av filmene

Refleksjonsspørsmål i forkant av visning for å hente frem egen kunnskap.

 1. Hva tenker du på når du hører ordet ekstremisme?
 2. Hvilke ekstremistiske grupperinger kjenner du til?
 3. Noen føler at innvandrere truer Norge og norsk kultur. Hva tror du de frykter?
 4. Sterk frykt for islam har vokst fram i dagens Europa. Tror du dette kan ha sammenheng med terroraksjonene som ekstremistiske muslimer har gjennomført i ulike land? Hvis ja, på hvilken måte?
 5. Noen unge muslimer har gitt uttrykk for at de føler seg mistenkeliggjort, blir sett på som en trussel og behandles respektløst. Hvilke konsekvenser tror du dette får for deres forhold til det norske samfunnet?

Etter visning av film 2

Individuelle oppgaver:

 1. Det er ikke alltid at det er selve «saken» eller «urettferdigheten» som er den viktigste årsaken til at noen blir med i en ekstremistisk gruppe. Hvilke andre årsaker kan du tenke deg det kan være?
 2. Mange unge folk opplever både rasisme, utenforskap og oppvekstproblemer, og har følt direkte på urettferdigheten i verden. Men flertallet av disse blir ikke terrorister. Hva tror du kan være årsaken til det? Begrunn svaret.
 3. Under hvilke forutsetninger tror du at du kunne blitt en ekstremist?

Gruppediskusjoner:

 1. Noen unge muslimer opplever mye fiendtlighet og rasisme i hverdagen. Den muslimske ekstremisten Ubaydullah Hussein sier i filmen «du vil aldri bli akseptert i Norge» og du bør «bli med oss heller». Tror du opplevelser med fiendtlighet og rasisme kan påvirke unge muslimer i retning av ekstremistiske holdninger? Diskuter.
 2. Noen ungdommer på høyresiden gir uttrykk for at de blir dårlig behandlet av ungdom med innvandrerbakgrunn (slagsmål, tyveri av klær, telefoner m.m.). Tror du slike hendelsene kan påvirke unge folk i retning av ekstremistiske holdninger? Diskuter.
 3. Storpolitiske hendelser (som f.eks. dårlig behandlingen av Rohingya muslimer i Burma, USAs invasjon av Irak, bruk av droner for å drepe ekstremister i Pakistan m.m.) er opprørende for mange muslimer. Hvordan tror du disse hendelsene kan påvirke unge muslimer og deres forhold til ekstremisme?