Hva kjemper de for?

Ekstremistiske bevegelser kommer i mange ulike former og har eksistert til alle tider. I denne filmen ser vi nærmere på de to tydeligste ekstremistiske retningene i dagens samfunn: høyreekstremisme og religiøs ekstremisme. Det de har til felles er at de ønsker å endre samfunnet totalt og er villige til å ty til vold for å nå målene sine. For de aller fleste av oss er det rent umulig å skjønne hva som driver mennesker til slike ekstreme tanker og gjerninger, at de er villige til å ty til vold – og i verste fall drepe, for sin overbevisning. Men la oss gi det et forsøk, hva er det de kjemper for?

Denne filmen er også tilgjengelig på arabisk, dari, kurmanji, pashto, somali og tigrinja.

Oppgaver

Før visning av filmene:

Refleksjonsspørsmål: i forkant av visning for å hente frem egen kunnskap:

 1. Hva tenker du på når du hører ordet ekstremisme?
 2. Hvilke ekstremistiske grupperinger kjenner du til?
 3. Noen føler at innvandrere truer Norge og norsk kultur. Hva tror du de frykter?
 4. Sterk frykt for islam har vokst fram i dagens Europa. Tror du dette kan ha sammenheng med terroraksjonene som ekstremistiske muslimer har gjennomført i ulike land? Hvis ja, på hvilken måte?
 5. Noen unge muslimer har gitt uttrykk for at de føler seg mistenkeliggjort, blir sett på som en trussel og behandles respektløst. Hvilke konsekvenser tror du dette får for deres forhold til det norske samfunnet?

Individuelle oppgaver:

 1. I filmen defineres en ekstremist som en person som «ønsker å endre samfunnet totalt og er villig til å ty til vold for å nå dette målet». Med utgangspunkt i denne definisjonen, gi ett (eller flere eksempler) på en høyreekstremistisk gruppe, en venstreekstremistisk gruppe og en religiøs ekstremistisk gruppe.
 2. Noen ekstremistiske grupper hevder at deres religion er den eneste rette.
  Hva tror du de mener med det? Begrunn svaret.
 3. Ser du noen fellestrekk mellom høyreekstremisme og tradisjonen fra Hitlers nazisme?
  I så fall, hvilke?
 4. En av aktivistene i filmen har en t-skjorte der det står «Mohammed was a terrorist.» Hva tror du han som bærer t-skjorten prøver å si? Er du enig eller uenig. Begrunn svaret.
 5. Noen ekstreme grupper hevder at «vår rase er overlegen alle andre».
  Hva tror du de mener med det?
 6. «Vi tørster etter hevn» roper den ekstremistiske muslimen utenfor den amerikanske ambassaden. Hva tror du han mener de vil hevne?
 7. Terroristen Anders Behring Brevik ser på seg selv som en soldat. Hva er det han kjemper mot? Hvorfor drepte han uskyldige norske ungdommer?
 8. Skriv ut en samtale (på én side) mellom en høyreekstremist og deg selv, der høyreekstremisten prøver å overbevise deg om at det han/hun kjemper for er rett.
 9. Skriv ut en samtale (på én side) mellom en ekstremistisk muslim og deg selv, der den ekstremistiske muslimen prøver å overbevise deg om at det han/hun kjemper for er rett.

Gruppediskusjoner

 1. Noen føler at andre religioner, og islam spesielt, truer Norge og norsk kultur.
  Hva tror du de frykter?
 2. Ekstremistiske muslimer blir ofte kritisert for at de dreper uskyldige mennesker. Men de forsvarer seg gjerne med at USA har drept flere uskyldige mennesker i sin krigføring i muslimske områder (for eksempel under Irak-krigen). Er dette gode argumenter eller bare hevn som vil avle mer vold?
 3. Det blir sagt i filmen at når man snakker med folk som har ekstremistiske standpunkter, så kan de faktisk ha noen gode poenger. Kan du tenke deg noen eksempler på slike gode poenger?
 4. Kan det i noen tilfeller være riktig å drepe uskyldige mennesker for å oppnå noe man ser som en bedre verden? Hvis ja, i hvilke situasjoner kan dette forsvares
 5. Ekstremister ser gjerne på seg selv som frihetskjempere eller krigere for en god sak. Anders Behring Breivik mener det var riktig å ty til vold for saken han kjempet for. Nelson Mandela brukte også vold da han kjempet for svartes rettigheter i Sør-Afrika. Den gang ble Mandela oppfattet som en terrorist, men er i etterkant blitt hyllet som en ekte frihetskjemper som ofret seg selv for en viktig sak. Hva mener du er forskjellen på Anders Behring Breivik og Nelson Mandela?
 6. Hva vil du si er forskjellen på at en stat dreper uskyldige sivile i en krig, og det at terroristgrupper dreper uskyldige for en sak de tro på?
 7. Under andre verdenskrig ble 6 millioner jøder drept av nazistene. Fiendtlighet mot jøder finnes også i dagens Europa. Hva tror du er grunnen til det? Kan dette ses i sammenheng med jødenes historie som et forfulgt folk? Eller kanskje Israels politikk overfor palestinerne? Eller andre årsaker?
 8. I filmen ser vi et bilde av Hitler som var leder for den tyske nazistaten.
  Kan en stat kalles ekstremistisk? Hvis ja, hvordan kan det begrunnes?
 9. For noen palestinere vil Israel fremstå som ekstremistisk.
  Hva kan ligger bak en slik påstand?